Sant Vicenç de Clairà

Es tracta de l’església parroquial de la població, esmentada des del segle XI (“ecdesia S. Vincentii de Clairano”, 1091). Fou enterament reconstruïda al segle XV, i en gran part altre cop al segle XIX. Al segle passat encara es conservava al costat del portal una làpida del 1279 pertanyent a Ermengarda, muller de Ramon Jausbert de Clairà.