Castell de Josa (Josa i Tuixén)

Situació

Fragment de mur, adossat a l’església parroquial de Josa, que es considera un vestigi de l’antic castell.

ECSA - A. Villaró

El seti de l’antic castell de Josa, avui ocupat per l’església parroquial de la vila, és situat en la part més alta del nucli urbà, que s’arrenglera en el vessant sud-oest del turó, al cim del qual es trobava el castell. (JAA-MLIC)

Mapa: 35-11(254). Situació: 31TCG863795.

Història

Tot i que el topònim del lloc de Josa data del segle X, no és fins l’any 1107 que es troba una de les primeres mencions documentals del castell de...