Castellaril (Josa i Tuixén)

Apareix documentat el 1005, en un indret indeterminat del terme de Tuixén. És definit com una “rocha”, i devia tractar-se d’una fortificació secundària de Tuixén.