Santa Maria de Josa (Josa i Tuixén)

Antiga parròquia de Josa, actualment església del cementiri, amb el Cadí al fons.

ECSA - J.A. Adell

Situació

L’antiga església parroquial de Santa Maria és situada en el fossar del poble de Josa de Cadí, a uns 500 m del nucli urbà. (JAA-MLIC)

Mapa: 35-11(254). Situació: 31TCG858797.

Història

La parròquia de laussa és esmentada en el document de l’acta de consagració de la Seu d’Urgell com a pertanyent a la vall de Lavansa. En un document del 998, l’alou motiu de venda, situat a Cornellana, afrontava a llevant “in collo de Guuello de losa” i en un testament del...