Castell de l’Aguilar (Balenyà)

El lloc de l’Aguilar es documenta a partir del 948 amb el nom de vila Agultare. El 1008 el noble Sesmond d’Oló donà al seu fill Guillem, levita, el puig anomenat Aguilar amb terres, vinyes i cases, situat al terme de Tona. El castell com a tal no apareix fins al 1024, quan l’anterior Guillem, levita, amb el nom de Guillem de Mediona, donà al bisbe de Vic, Oliba, i a la seva església, el castell de l’Aguilar en compensació dels castells que li havia cedit el bisbe. Així el castell de l’Aguilar fou domini dels bisbes de Vic. Els bisbes tingueren com a castlans la família Taradell, i quan s...