Domus de Cassoles (Balenyà)

D’emplaçament desconegut, bé que cal situar-la a l’apèndix del terme on hi ha la capella de Santa Maria Savall, lloc on s’enterraven els antics cavallers Cassoles o Casulis. Cassoles és citat com una vila rural del terme del castell de Sant Esteve l’any 898. Els cavallers Cassoles són coneguts des del 1121 i el 1200 Dolça de Cassoles, pubilla, es casà amb Bernat Alfanec de Muntanyola. El cognom, però, no va desaparèixer fins els volts de l’any 1350, quan la família s’havia refós amb els Castellcir. La domus és citada com un simple mas l’any 1370 i el segle següent ja se’n perd la traça.