Castell de l’Oluja (les Oluges)

El territori de l’actual municipi de les Oluges formà part integrant de l’antiga marca berguedana o del comtat de Cerdanya. L’indret és mencionat ja el 1015, any en què en el primer document de Calaf es diu que el seu territori termenejava en la “villa herema que dicunt Uvlugia”, senyal evident que el lloc estava encara despoblat i desorganitzat. És més que probable que a partir de llavors s’iniciés la repoblació de les Oluges i es construïssin dos castells, el de l’Oluja Sobirana i el de l’Oluja Jussana, dins un únic terme. També hi hauria la possibilitat que en un inici hi hagués tan sols...