Sant Pere de Montfalcó Murallat (les Oluges)

L’església parroquial de Sant Pere és a l’extrem de llevant de la vila closa de Montfalcó Murallat. Són poques les notícies d’època medieval referents a la parròquia de Sant Pere. És molt possible que fos fundada poc després de la conquesta del lloc de Montfalcó per Bernat, comte de Berga, a mitjan segle XI, quan aquest fundà o amplià el castell de Montfalcó. Aquesta església formà part del bisbat d’Urgell fins a la creació de la diòcesi de Solsona al final del segle XVI.

La primera referència al temple del castell de Montfalcó es troba en l’inventari dels béns que tenia Guillem Ramon, comte...