Sant Salvador de l’Oluja Sobirana (les Oluges)

De l’església de Sant Salvador, no n’han pervingut notícies històriques directes. Es tracta de la capella del castell de l’Oluja Sobirana i, per tant, s’ha de creure que fou aixecada al segle XI, quan es bastí aquesta fortalesa. El temple actual fou edificat sobre el mur de contenció del planell del que fou el castell de l’Oluja Sobirana i no conserva pràcticament res de la construcció medieval.