Santa Maria d’Oluja (les Oluges)

El lloc de les Oluges, a 528 m d’altitud, és situat a l’alta vall del Sió. L’actual poble és el resultat de la unió dels nuclis de l’Oluja Jussana i l’Oluja Sobirana. La seva església parroquial, dedicada a Santa Maria, és situada a l’antic sector de l’Oluja Jussana, i formà part de la diòcesi d’Urgell fins a la creació del bisbat de Solsona a la darreria del segle XVI. El lloc d’Oluja és mencionat des del 1015.

La primera notícia d’aquesta església la proporciona un document del principi del segle XII en el qual s’estableix la vinculació de la parròquia d’Oluja a Santa Maria de Solsona. L...