Castell de Palol Sabaldòria (Vilafant)

Situació

Una vista de les ruïnes del castell.

F. Tur

Les restes del castell de Palol Sabaldòria són situades al costat de llevant de l’església de Sant Miquel i molt a prop seu. Per tant, la situació i el camí per arribar-hi és el mateix que s’ha indicat per a l’església.

Història

L’any 1020 surt esmentat el lloc de Palol en el testament del comte Bernat Tallaferro de Besalú (“villa Palaciol”). Cal, però, esperar fins al segle XII, l’any 1167, perquè aparegui esmentat el castell (“castri de Palaciolo”), quan surt citada la seva església...