Castell de Sautó

No resten gaires vestigis del castell de Sautó, del qual Elisabet d’Erill, vídua de Pere Galceran de Castre i de Pinós, vescomte d’Évol, senyor de Sautó, declarava, el 1639, que era “enterament destruït”. Era assentat sobre una roca al sud del poble i vigilava la vall de la Tet i la via o camí del Conflent. Unes bases de les muralles són visibles immediatament al nord i a l’est de l’església parroquial de Sant Maurici, englobada enterament dins el castell, del qual constituïa el sector meridional i probablement el més recent. Dels dos fragments conservats, el meridional correspon a un mur...