Castell de Sitges

Aquest castell es trobava on ara hi ha la casa de la vila de Sitges. Es mantingué en la seva forma romànica fins al segle XVI, data en la qual fou enderrocat i al seu lloc es construí un edifici d’estil gòtic tardà conservat fins al 1869. L’edifici fou enderrocat parcialment i el seu lloc fou cedit a l’Ajuntament, el qual hi construí la casa de la vila. El 1883 es descobrí la base d’una torre soterrada í darrerament s’hi ha trobat finestres gòtiques cegues; a la part baixa de l’edifici hi ha també arcades gòtiques.

El topònim Sitges s’esmenta per primera vegada els anys 987 i 992. El castell...