Torre de Campdàsens (Sitges)

Situació

Construcció de planta gairebé quadrada aixecada enmig del llogaret de Campdàsens.

ECSA - J. Bolòs

Torre de planta lleugerament rectangular situada al costat de diverses cases i una capella, al veïnat de Campdàsens, que fou construït al centre del petit altiplà del mateix nom.

Mapa: 36-17(448). Situació: 31TDF062684.

Si seguim la carretera de les costes de Garraf, a Vallcarca, cal passar per sota la carretera i entrar a la fàbrica de ciment. Cal seguir endavant fins al lloc on la cinta transportadora travessa, per sota, la pista. En aquest punt, agafarem un camí...