Torre de Ca l’Amell de Campdàsens (Sitges)

Situació

Fortificació de planta circular adossada a una masia.

ECSA - J. Bolòs

Torre situada al costat d’una casa del segle XV o XVI, a l’extrem de l’altiplà conreat de Campdàsens.

Mapa: 36-17(448). Situació: 31TDF059675.

Cal seguir el mateix camí que per anar a la Torre de Campdàsens. (JBM)

Història

Aquesta construcció, adossada a una masia, podria haver estat originàriament una torre de defensa medieval, la qual era inclosa dins l’antiga quadra de Campdàsens. La situació geogràfica d’aquesta quadra, propera al mar, feia necessària la creació d’un bon sistema de...