Castell episcopal d’Elna

Aquest castell té el seu origen al castrum Helenae del Baix Imperi, que donà lloc a la vila d’Elna. Situat a la Vila Alta i de domini episcopal, fou destruït en temps de Napoleó III.