Santa Maria de Palol d’Avall (Elna)

El vilatge de Palol d’Avall, a l’est d’Elna, sobre el camí de la Torre del Bisbe, és esmentat des del segle X, sota les formes Palatiolum, el 915, i Palatiolo subteriore, el 932. L’església Santa Maria és mencionada el 1136. Unes parets enderrocades n’assenyalen l’emplaçament, en un indret on s’han trobat vestigis romans. Com moltes altres esglésies de la rodalia, depenia del capítol d’Elna.