Santa Maria de Mossellons (Elna)

El lloc dit Mossellons, al nord-est del terme d’Elna, recorda avui l’existència d’aquesta localitat (villa Moselgones, 914) i de la seva església de Santa Maria (B. Mariade Moxsilione, 1143), la qual depenia del capítol d’Elna. En l’actualitat no hi ha vestigis d’aquest temple.