Castell palau de Bellcaire d’Empordà

El castell palau de Bellcaire fou construït cap a l’any 1300. El 1303, fou redactat un document on s’assenyalen “los torts que.l comte d’Empúries fa al senyor rey. Primerament que a ffeth la força de Bellcayre en loc no degut, ço és a saber entre.l castell de Torroella, que és del senyor rey, e el castell d’Alborns, qui és feu del senyor rey, e segueixen gran dan al castell de Torroella”. En aquesta data, sembla que la construcció de l’edifici, fet per ordre del comte Ponç V, ja era pràcticament enllestida. Ens trobem, doncs, davant un edifici la data de construcció del qual és ben...