Castell sobirà i castell jussà de Viladecavalls

Segons S. Cardús ambdues fortificacions tindrien més la categoria de cases fortes que no de castells. Les escasses referències que en tenim són tardanes, del segle XIII. El 1247 n’era el propietari Guillem de Viladecavalls.

Quant a Viladecavalls sobirà, el 1247 el posseïa Guillem de Castellbell. El 1317 n’era el propietari el cavaller Berenguer de Pera. El 1517 la fortalesa de Viladecavalls sobirà havia passat a la categoria de quadra, i hi consta com a propietari Felip Aymerich.

Pel que fa a Viladecavalls jussà, sembla que el senyorejaven la família Viladecavalls. El 1242 n’era el propietari Guillem de Viladecavalls. Aquest fou succeït per Guerau de Viladecavalls (1287). Al segle XIV encara resta en poder dels Viladecavalls. Així, el 1300 trobem com a senyor d’aquesta casa forta a Guillem de Viladecavalls.