Datació de l'origen dels nuclis cerdans

A continuació es presenta la llista de nuclis de població de la Cerdanya amb indicació del temps aproximat en què van aparèixer. S'indiquen amb un 1 els nuclis desapareguts però dels quals ha restat un mas i el topònim com a testimonis de fossilització històrica, i amb un 2 aquells dels quals es desconeix el prment precís de despoblament o desaparició total del nucli.

NUCLISNEOLÍTIC BRONZEIBÈRICROMÀSS. VI AL XS. XIS. XIIS. XIIIDESAPARICIÓ
AgeXXXXXX
AlfXXXS.XVII(1)
AllXXXX
AlpXXXXXX
AmbretXS. XIV
AnesXXXXX
AngostrinaXXXX
Ans (Sallagosa)XXXXS. XVII
AnsovellXXXXX
ArànserXXXX
ArdòvolXXXX
AristotXXXX
ArsèguelX...