L’organització religiosa en el marc històric del romànic de la Cerdanya

Introducció

Sant Martí d’Ix, antiga església parroquial prop de la qual s’hi bastí un dels palaus o residències dels comtes de Cerdanya.

ECSA - A. Roura

Els pagi o territoris del comtat de Cerdanya van formar part des de les èpoques més remotes (segles V o VI) de la diòcesi d’Urgell i la màxima categoria religiosa que assoliren fou la d’un ardiaconat, dit més modernament el deganat de la Cerdanya. Aquest ardiaconat o deganat no consta ben estructurat fins al final del període romànic.

Es desconeix, com a la majoria de llocs del país, tot detall relacionat amb la introducció...