El bisbat d’Urgell (segles IX-XIII)

Presentació

Sobre la introducció del cristianisme a la comarca de l’Alt Urgell no se sap res de cert, malgrat que no faltin llegendes que parlen de la predicació d’un deixeble de sant Jaume i de l’erecció d’un bisbat en temps apostòlics. No és fins al començament del segle XI que apareix a la ciutat romano-visigòtica d’Orgia o Orgellia, edificada al lloc actual de Castellciutat, el primer bisbe conegut, Just, que subscriu les actes del II Concili de Toledo, de l’any 527, i les del concili de Lleida i de València, del 546. Desconeixem tanmateix quins eren els límits del territori assignat...