L’organització del territori de l’Alt Urgell

Presentació

En les pàgines següents intentarem, en primer lloc, de fer una aproximació de com s’organitzava un territori, l’actual comarca de l’Alt Urgell, al final de l’alta edat mitjana i l’inici de la baixa edat mitjana, en què s’esdevingueren transformacions importants.

Donarem algunes idees sobre quines relacions hi podia haver entre l’espai geogràfic, d’una banda, i la societat, l’administració, el poblament o l’aprofitament agrícola i ramader, de l’altra. A continuació, ens plantejarem, en un altre apartat, quina fou l’evolució social de la pagesia. Finalment, ens endinsarem en un...