Força de Bolvir

Al nord del poble de Bolvir, a tocar de la població, hi ha el barri o raval anomenat d’Amunt o del castell de Bolvir, que s’estén al voltant de la força o torre de Bolvir. És més que probable que aquesta fortificació, refeta segurament al segle XIV, sigui tot el que ha arribat a nosaltres del que fou el castell o força de Bolvir. Consta des del 1233, en què en una concòrdia de Nunó Sanç, senyor de Rosselló i Cerdanya, amb Roger Bernat II, comte de Foix, s’establí que la nova fortalesa de Bolvir fos destruïda. El document citat parla de “munitio sivi forcia”. La fortificació actual és un edifici prismàtic, d’àmplia base, amb un portal adovellat i una finestra rectangular a cadascun dels tres pisos, disposades segons un eix vertical.