Santa Fe de Talltorta (Bolvir)

Aquesta església, de la qual no es conserven vestigis visibles, era situada vora el riu Rigal, al despoblat de Santa Fe. Fou una possessió del monestir de Sant Martí del Canigó. El lloc de Talltorta havia estat donat a aquest monestir l’any 1084. El 1083 ja hi havia hagut la donació d’un mas a Talltorta a la mateixa abadia.

L’església de Santa Fe de Talltorta, amb totes les seves pertinences, fou confirmada al monestir de Sant Martí del Canigó en la butlla del papa Alexandre III de l’any 1163.

L’església de Santa Fe de Talltorta desaparegué al segle XVII.