Sant Grau de Talltorta (Bolvir)

Estaria situada al despoblat de Sant Grau, proper a Talltorta. L’església de Sant Grau de Talltorta (Sancto Geraldo de Talltorta) apareix esmentada per primera vegada en el capbreu dels censos i altres drets pertanyents a Santa Maria d’Urgell, pretesament escrit l’any 819, però que, segons tots els indicis, fou redactat a mitjan segle XI. Consta que encara existia l’any 1554, ja que aquell any pagà el cens a la catedral d’Urgell.