Mare de Déu del Guilar (Argelaguer)

El topònim de puig del Guilar o l’Aguilar apareix esmentat en un document datat L’any 1004 com a “serra de Aguilare”. A la carena d’aquest serrat, situat dins el municipi d’Argelaguer, és on s’alça l’antiga església de la Mare de Déu del Guilar o l’Aguilar, que sembla que fou fundada al final del segle XII o començament del XIII per Pere d’Albis, membre d’una família noble que posseïa la seva fortalesa en un indret proper al santuari. El petit temple, dedicat a santa Maria, apareix documentat a la segona meitat del segle XIII. Posteriorment, les notícies són exigües, però tanmateix sabem que...