Sant Andreu de Foradada

No hi ha referències documentals sobre la parròquia del poble de Foradada, tot i que és possible que tingui uns orígens romànics. M. Iglesias és de l’opinió que l’edifici actual, molt transformat, té vestigis d’un temple anterior, romànic.