Sant Andreu de Vilanova de l’Aguda

Antiga església parroquial del poble de Vilanova de l’Aguda, coneguda també amb el nom de l’església del Roser. Avui en dia només en resta el campanar de planta quadrada, embegut en part per les estructures dels habitatges actuals. No es tenen notícies històriques sobre aquesta església anteriors al 1300. Tanmateix, no es pot descartar que tingui el seu origen als segles XII o XIII, quan sorgí la vila nova de l’Aguda.