Sant Esteve de Pujol (Vilanova de l’Aguda)

Una referència documental de l’any 1062 dona notícia de l’existència d’aquesta església, de la qual es desconeix el lloc concret on estigué situada. Segons la mencionada escriptura, Adaleta de Ribelles i el seu fill Ramon Gombau vengueren a Roger Guillem un mas amb totes les seves pertinences, que era situat dins el terme de Ribelles i prop de la demarcació territorial de “Sancti Stephani in locum que vocant Puiol”; així mateix, consta en les afrontacions territorials del mas que venien, el qual limitava per una banda amb les terres de l’ecclesia Sancti Stephani.

A banda d’aquesta notícia...