Sant Miquel del castell de l’Aguda o de Valldàries (Vilanova de l’Aguda)

Situació

Vista de l’església, des del costat sud-est, amb l’absis ornamentat amb decoració llombarda.

ECSA - J.A. Adell

L’església parroquial de Sant Miquel constitueix el centre religiós de la part alta del municipi de Vilanova de l’Aguda, coneguda com la Vall.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG566448.

Per anar-hi, cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. La clau de l’església és en una de les cases de la parròquia, que fan torns per a custodiar el temple. (JAA)

Història

La primera referència, bé que indirecta, d’aquesta església...