Sant Brici de la Palma (Cervelló)

Segons consta documentalment, el 1231 l’església de Santa Maria i Sant Brici de la Palma era sufragània de la parròquia de Sant Esteve de Cervelló. L’ordinació de l’església data del 1319 i hi signen diversos parroquians. Fou modificada als segles XVII i XVIII. L’actual església parroquial de Santa Maria i Sant Brici al poble de la Palma de Cervelló és un edifici modern bastit després de la destrucció que patí durant la guerra civil de 1936-39.