Sant Cugat (Soanyes)

Església avui desapareguda situada a la vall dita encara de Sant Cugat (popularment Sant Colgat), vers el terme d’Escaró. És esmentada des de l’any 981, en què la cella Sancti Cucufatis in comitatu Confluentis fou confirmada pel rei Lotari al monestir de Sant Genís de Fontanes. Encara existia a mitjan segle XVII.

En aquest paratge hi ha les mines de ferro de la Coma de Sant Colgat (documentades amb aquest nom l’any 1662), que eren explotades pels senyors Nyers. No sembla que hi restin vestigis de l’església medieval.