Sant Esteve de Bordils

Església parroquial que presideix el poble de Bordils. És un edifici d’estil gòtic tardà, d’amples dimensions, amb la façana coronada als angles per dues torrelles o garites de defensa i amb una galeria que va de banda a banda. Té una nau amb capelles laterals i un campanar de torre massís, octogonal. El lloc és citat el 990 com Burdilis i l’església ho és el 1074 com Sant Esteve de Burdillis. Les referències continuen a partir d’aquest moment en l’antiga documentació i en les llistes sinodals de la diòcesi gironina. Segons una inscripció de la llinda de la porta, l’edifici actual es va...