Sant Genís d’Alentó (Talteüll)

Era l’església d’una localitat (villa Alentad), situada al migdia de l’actual poble de Talteüll, a la riba dreta de l’Aglí. Fou donada el 1011 pel comte Bernat Tallaferro de Besalú al seu fill Guillem, donació que fou confirmada pel seu testament del 1020. Aquesta església és mencionada únicament al segle XII (“ecclesia S. Genesii de Alentad’, 1157; “S. Genesius de Lentad in termino castri de Tautahull’, 1183; “ecclesia de Alentad’, 1196). Sembla que elpoble d’Alentó o Alentad i la seva parròquia precediren i potser generaren l’actual poble de Talteüll, tenint en compte que l’església de Talteüll, també dedicada a sant Genís, no és esmentada abans del 1211. L’església i el poble d’Alentad o Alentó han desaparegut, deixant sols com a record el lloc dit Alentó, a la riba dreta del Verdoble, prop de la seva confluència amb l’Aglí.