Santa Maria del castell de Talteüll

Era la capella del castell i és esmentada per primera vegada el 1211. Entre les ruïnes del castell de Talteüll hi ha una paret recta feta amb bons carreus, uns 50 m vessant avall a llevant del sector nord de l’edifici principal, que podria correspondre a aquesta capella.