Sant Hilari (Cardedeu)

La capella de Sant Hilari es troba situada al nord del terme municipal de Cardedeu, a l’era de la casa Ros de Sant Hilari. De fet, no es tenen notícies concretes de l’existència d’aquesta capella en temps molt antics, però es conserva un pergamí del mas Lledó en què el 1158 Ramon Joan ven a Joan Aialbert i Bassa una propietat ubicada al camp del Molnar, que confronta a migdia amb l’alou de Sant Hilari, a la parròquia de Santa Maria de Cartitulo. Cal pensar, doncs, que existia en aquesta època una capella sota l’advocació de Sant Hilari.

No s’ha trobat cap més document que faci referència a aquest edifici fins el 1450, quan Maria, vídua de Romeu de S. Ylari, de la parròquia de Cardedeu, llega 40 sous a la capella de S. Ylari, donat el cas que s’obri. No sabem a quina construcció deu referir-se. Suposem, però, que es tracta d’una antiga església romànica que potser en aquell temps ja estava molt malmesa i calia reconstruir-la. Segons alguns autors, en seria testimoni de l’antic edifici una campana datada el 1416 que es conservava a l’espadanya. Desplomada la vella capella, es construí l’actual el 1795.