Sant Iscle de Tolosa (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme de Santa Eulàlia de Riuprimer. No va passar de capella rural o capella de vila o gran predi vinculada a la canònica de Santa Maria de l’Estany. L’església és documentada l’any 1104, quan un germà del canonge cabíscol de Vic, Ramon Guibert, en el seu testament manà donar a Santa Maria de l’Estany l’església i l’alou de Sant Iscle de Tolosa, a Santa Eulàlia de Riuprimer. La desaparició de l’església sembla que ha d’ésser antiga, car l’any 1687 quan el bisbe Pasqual de Vic visità la parròquia i féu relació de les capelles existents, no hi figura la...