Sant Jaume de Vilaordila (Montornès del Vallès)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Montornès, al lloc anomenat Villa Ab-dela. És difícil esbrinar en quin moment es van establir els primers habitants en aquest indret. En el subsòl de l’església s’han trobat restes de paviment romà i a les parets teula romana. També pels voltants hi ha fragments de dolium, àmfora, sigil·lada, etc. El lloc apareix l’any 970 en un llegat fet per Ervigi a favor del seu germà Senderet, a qui deixà cases, corts, terres, vinyes… a Vilar d’Abdella. A partir d’aquesta data les citacions del lloc als documents són constants. La primera...