Sant Julià de Palou (Granollers)

L’església de Sant Julià és situada a l’antic poble de Palou, municipi independent fins el 1928 i actual barri de Granollers. El terme de Palou és esmentat, per primer cop, en el cartulari de Sant Cugat com a Palaciolo, el 4 de febrer del 924, en una donació que un tal Sunlo fa al monestir d’un camp de regadiu.

És a partir d’aquesta data que trobem nombroses referències del terme en el cartulari de Sant Cugat. El nom de Palou, més o menys llatinitzat, apareix com a Palaciolo, Palaol i Paladol.

La jurisdicció del domini de la parròquia de Palou passà definitivament a la corona al segle XIV...