Vila de Granollers

Nucli urbà

Vista aèria del nucli antic, format sobre una cruïlla de primitives vies romanes.

TAVISA-J. Todó

La localització del poblament medieval de Granollers confirma la continuïtat d’un nucli d’hàbitat des de l’època romana. El turó de Sant Esteve, on es construeix la primera església romànica, era una zona d’habitatge romà des dels segles V-IV aC.

L’establiment del nucli granollerí pot estar molt relacionat amb la coincidència en aquest punt d’un encreuament de vies de comunicació romanes. La via Heraclea, després Via Augusta, o via dels Vasos Apol·linars, de Roma a...