Sant Julià d’Ordis

Situació

Un aspecte de l’exterior de l’església des del costat sud-oest. A més de la part romànica, perfectament visible, hom pot apreciar la respectable quantitat de modificacions fetes a l’edifici, sobretot en època barroca.

F. Tur

L’església de Sant Julià és el temple parroquial d’Ordis, municipi situat a l’extrem occidental de la plana alt-empordanesa, i d’una extensió de 8,49 km2. La vila, situada a 98 m d’altitud, és formada per un nucli compacte de cases, amb carreus estrets, que s’agrupen entorn de l’església.

Mapa: 258M781. Situació: 31TDG925743.

...