Sant Marcel (Cornudella de Montsant)

El lloc de Sant Marcell (o Marcel), a la vora del riu de Siurana, va ser colonitzat per Pere de Déu a partir del 1180. En aquesta data el rei Alfons I va fer donació a Pere de Déu del territori de Sant Marcell i la vall de Porrera perquè el repoblés. Com assenyala el topònim, en aquest indret s’havia bastit una església, de la qual es té una única referència del 1258. El nucli de població de Sant Marcell potser va desaparèixer aviat com a tal; el fet és que l’església mai no va passar de ser una sufragània, ja que no figura en la relació d’esglésies i beneficis que contribuïren a la dècima apostòlica de 1279-80.