Tombes de Siurana (Cornudella de Montsant)

Situació

Una de les tombes excavades a la roca a l’esperó oest del cingle on és situada la població.

ECSA - J.J. Menchón

A l’esperó oest del cingle on se situa la població de Siurana, passada la plaça de l’església i la creu, hi ha dues tombes excavades a la roca.

Mapa: 33-17(445). Situació: 31TCF267696.

S’arriba al lloc a peu des de l’església de Santa Maria de Siurana.

Necròpoli

La primera de les tombes és al vessant sud-oest de l’esperó, tallada parcialment a la roca i orientada NESW. Mesura 1,10 m de llargada per 0,45 m d’amplada màxima. El costat nord-est és excavat a la roca. La seva profunditat màxima és de 8 cm. Tipològicament, es podria incloure en el grup de sepultures en forma de banyera, amb el cap i els peus arrodonits i el perfil recte i pla. Seguint els esquemes realitzats per Imma Ollich, seria una tomba de cap del tipus 1, amb fons arrodonit i perfil del tipus 1. La inexistència d’una part de les parets de la tomba es podria explicar de dues maneres. Podria tractar-se d’una tomba de tipus mixt, en part tallada a la roca i en part feta en cista, o bé tractar-se d’una tomba no acabada o que hagués estat posteriorment trencada o tallada. Les mides indiquen que ens trobem davant d’un enterrament infantil.

La segona tomba es troba a la banda nord-est de l’esperó, al peu d’un petit cingle. Orientada E-W, té forma de sepultura de banyera del tipus C de la classificació feta per J. Bolòs i M. Pagès, o bé de cap del tipus 1, fons arrodonit i perfil del tipus 1, si seguim els paràmetres d’I. Ollich. Fa 1,90 m de llarg per 0,44 m d’amplada màxima.

Aquest tipus de tomba que es troba a la cinglera de Siurana, de cap no diferenciat, s’ha documentat en altres indrets de Catalunya. Si seguim les datacions de l’estudi de les tombes del jaciment de l’Esquerda (Osona), realitzat per I. Ollich, caldria datar aquestes tombes, de banyera o mixtes, entre els segles X i XI. Més oberta és, però, la datació que els suposen J. Bolòs i M. Pagès, que les daten, comparant-les amb les tombes castellanes, des del segle VII fins almenys al segle X.

Bibliografia

  • Bolòs - Pagès, 1982, pàgs. 59-103
  • Ollich, 1982, pàgs. 105-153.