Sant Martí de Saltèguet (Alp)

Fou la parròquia del vilatge de Saltèguet, avui despoblat. Encara es conserven les ruïnes d’aquest despoblat prop del quilòmetre 150 de la carretera N-152, a la sortida de la baga de Saltèguet. La parròquia de Saltèguet és esmentada per primera vegada en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell, document datat l’any 819 però que cal datar vers la segona meitat del segle X. En el testament de Ramon Berenguer del 1130, aquest feu donació a Berenguer de Fullà i el seu germà del feu de Saltèguet perquè el tinguessin pel fill de Bernat Berenguer, excepte els drets de l’església de Sant Martí, que ell ja havia deixat a plena consciència. En les visites arquebisbals del 1312 i el 1314 consta com a Sant Martí de Saltegell o Saltegal i se li calculava una renda anyal de 25 lliures. El vilatge de Saltèguet encara existia al segle XV, però no trigà a desaparèixer.