Sant Sadurní d’Estamariu

Situació

A la casa de Can Serni del poble d’Estamariu, pot veure’s encara l’arrencada de l’absis d’aquesta antiga església.

ECSA - F. Tur

L’antiga església de Sant Serni era situada a la casa coneguda avui com Can Serni, a l’entrada del poble d’Estamariu, que fou construïda en el mateix emplaçament i aprofitant, possiblement, materials de l’antiga església. (JAA-MLlC)

Mapa: 35-10(216). Situació: 31TCG785926.

Història

Les referències documentals que es coneixen de l’església de Sant Sadurní d’Estamariu es redueixen a dos documents. En el primer, de l’any...