Sant Vult o la Santa Faç d’Estamariu

Entre les deixes atorgades en el testament de Guitard Bernat l’any 1063, figura el llegat d’un mancús “ad ipso Vult de Estamariz…”, que C. Baraut ha identificat amb Santa Faç d’Estamariu. Malauradament no s’han pogut trobar més notícies d’aquesta església, ni com a Sant Vult ni com a Santa Faç.