Sant Salvador de Llec (Estoer)

L’antic lloc de Llec era situat al sector central del terme municipal d’Estoer, al peu de la part més muntanyosa, vora la vall del riu de Llec. Aquest indret, que constituí a l’edat mitjana un vilatge, únicament dona avui dia nom a un mas. Tant el lloc com la seva església, dedicada a sant Salvador, són esmentats ja abans dels anys 848-849; consta que abans d’aquesta data el prevere Recosind transmeté al seu germà Ildegern, també prevere, i aquest, al seu torn, a un altre germà que tenien dit Abraham, clergue, l’església de Leco amb les cases, les corts, els horts, les terres conreades i...