Santa Creu del Castell (Taradell)

Aquesta església es trobava dintre l’antic terme del castell de Taradell, prop de la fortalesa, ja que la seva funció fou la de capella castellera. Les primeres notícies de l’església apareixen l’any 1185. Tenia cura del culte un sacerdot beneficiat que també tenia al seu càrrec la capella de Sant Quirze de Subiradells. L’abandonament del castell motivà al seu torn la destrucció de la capella castellera, i l’any 1599 ja es trobava derruïda. Avui un petit pedró amb una creu de ferro recorda la ubicació de l’antiga capella totalment desapareguda.